Revisions-SM uppdaterade handlingar

Det finns nu uppdaterade handlingar till SM, med följande skillnader:

  • Dubbletter av motioner ska vara borta
  • Verksamhetsberättelsen för 2023 är med
  • Alla funktionärer är nu ihopgrupperade under rapporter, då alla rapporter är i samma bilaga
  • Proposition angående D-SOLs hållbarhet har nu en fungerande bild
  • Presentation och utfrågning av urnvalskandidater är nu punkt 2

Nya filen finns här