Revisions-SM

Hej sektionen!

2024-03-05 17:30 kommer Revisions-SM hållas i D1. På SM kommer bland annat motioner, propositioner och val behandlas.

Kallelse finns här. Reservtiden kommer att vara 2024-03-07 17:30

Motionsstopp är den 2024-02-20

Då tidigare nyhet har försvunnet från systemet och en kallelse har gått ut i tid så kör vi fortfarande på samma datum.

Alla sektionsmedlemmar är välkomna. Ses där!

Med vänliga hälsningar, D-rektoratet