META stänger för Sektionsmässan

Lystring, samtliga sektionsmedlemmar!

Den 6:e februari stänger META mellan kl.13:00 och 17:00 för att ge rum åt Sektionsmässan som anordnas av Valberedningen. Detta innebär inte att det inte kommer gå att vistas i lokalen, utan att den inte kommer betraktas som en studiemiljö under stängningstiden. Med andra ord kommer det fortfarande vara möjligt att värma mat och utföra ärenden under eftermiddagen. Samtliga medlemmar uppmuntras starkt att gå på Sektionsmässan då den både är spännande och lärorik. Mer information om eventet får ni inom kort i relevanta informationskanaler.