Kallelse till Ett Då vart det måndag-DM

2024-01-22 17:30 kommer Ett Då vart det måndag-DM hållas i Sektionsrummet. På DM kommer styrelsen bland annat behandla ekonomiska accesser, fullmakter, samt några avtal. Alla sektionsmedlemmar är välkomna!

Handlingar finns härunder

Med vänliga hälsningar, D-rektoratet