D-rektiv

I enlighet med stadgarnas §4.4 Brådskande ärenden utövar jag D-rektoratets befogenheter för att i enlighet med §4.8 D-rektiv i desamma utfärda ett D-rektiv kring sektionsmedlemmarnas liv och leverne.

Länge har jag letat efter ett levnadsråd som beskriver den inställning jag har haft under min tid på KTH och som engagerad i Konglig Datasektionen.

Det var först denna höst när jag närvarade vid LTHs D-sektions höstbal, i år kallad Jan Ericsbalen, som jag fann mitt levnadsråd. Under middagen klev en Inspectrix Anu upp på scen och berättade om sin nyligen bortgångne man, Inspector Jan Eric, och om hur han under många års tid funnits där för D-sektionen och hur mycket han älskat den. Inspector Jan Eric hade funnits där för att vägleda sektionen och hade varit den rådgivande vuxne i rummet.

Anu berättade sedan om ett råd som Jan Eric brukade ge och jag har aldrig tidigare hört något som så klockrent beskriver hur jag känner. Det är dennes levnadsråd jag nu återger.

D-rektivet lyder som följer:

Låt inte studierna stå i vägen för din utbildning.

Jag kan inte påstå att Jan Eric hade något annat än rätt med detta råd. Studierna på KTH är endast en del av ens livslånga utbildning. Tar man tillvara på sin tid genom att engagera sig i sektionen kan man få ut saker som KTH inte kan ge en. Förmågor inom ledarskap, planering och kommunikation är bara några av de många saker som sektionen har gett mig.

För den som undrar hur man ska ha tid för både sektionen och skolan samtidigt vill jag säga som man brukar säga i studentvärlden: antingen består studietiden av fem tråkiga eller sju roliga år.

Apropå år har detta varit ett händelserikt sådant. Sektionen har tagit fler beslut än något tidigare år, Quarnevalen blev av efter 6 års uppehåll med CERISE i spetsen av tåget, vi har haft en D-Dagen som varit större än någonsin och sektionen har firat 40 år med ett dJubileum i högsta klass.

Tankarna för mig även till vår nyligen bortgångne hedersmedlem Stefan Arnborg som var med och byggde upp samt utvecklade Datateknikprogrammet. Tack för att allt du gjort för oss på D-linjen. Vila i frid Stefan.

Jag vill uppmana sektionen att se till att ta tillvara på sektionens historia och värna om dess alumner. Det finns så mycket kunskap som inte får gå förlorad och det finns mycket nyttigt att hämta. Varför återuppfinna hjulet när det redan har gjorts så många gånger tidigare?

Tack till alla förtroendevalda, internfunktionärer och alla andra som på något sätt engagerat sig i sektionen under 2023. Sektionen är vad vi gör den till och jag blir så glad över att se riktningen som vi rör oss i. Sektionen befinner sig på en mycket bättre plats nu än när jag började 2017.

Till sist vill jag önska hela sektionen och dess engagerade ett lycka till under år 2024. Jag ser fram emot att se vad ni kan åstadkomma genom ert engagemang, och kom ihåg:

Kom igen, det blir kul!

Vi ses i dimman - Douglas Fischer, Ordförande 2023