JML Lunchföreläsning!

Välkommen till en lunchföreläsning om att arbeta med mångfald, lika möjligheter och inkludering på arbetsplatsen!

En introduktion och case study tillsammans med Gunnar Risting från Purple Pill, ett projekt utvecklat av Gunnar, John Leijonmarck och deras kollegor, med syftet att uppmuntra fler män på arbetsplatsen att aktivt engagera sig i frågor och ärenden som rör kön.

Med sitt namn som en referens till Matrix-metaforen om att ha modet att se sanningen och ta ställning, strävar Purple Pill-initiativet efter att inkludera alla i kampen mot könsolikhet.

Detta event är ett samarbete mellan Konglig Datasektionen och Fysiksektionen! Organiserat av Fysiks Jämlikhetsnämnd JämN och Datas JN och NLG!

Vi ses där!