Ett Stooort-DM innan Glögg-SM

Den 23:e november kommer Ett Stooort-DM innan Glögg-SM att hållas i en lokal och på en tid som aviseras senare. På DM kommer styrelsen bland annat diskutera inkommande motioner och propositioner.

Kallelse, handlingar, kompletterande handlingar, och diskussionsprotokoll finner ni här