Glögg-SM

Den 5:e december kommer Glögg-SM att hållas i D1 klockan 17:30. Reservtid kommer vara den 7:e December klockan 17:30. Motionsstopp kommer vara den 20:e november och styrelsen kommer hålla i en motionsskrivarstuga den 14:e november klockan 17:30. På SM kommer vi behandla motioner, propositioner och fastställandet av urnval för kassör, ordförande, och vice ordförande.

Kallelse och handlingar finner ni här