Fyllnadsval till d-Fest

Funktionären d-Fest står fortfarande vakant efter 3 sektionsmöten. Därmed lyser Valberedningen fyllnadsval ännu en gång på https://val.datasektionen.se! Notera att fyllnadsvalet är öppet längre än det ordinära valet.

Valiga hälsningar, Datasektionens Valberedning