Valhandlingar till Extra-SM (Bar-SM)

Du där, med rösträtt!

Nu finns det valhandligar tillgängliga inför Bar-SM på dsekt.se/valhandlingar. Det må vara ett litet SM men vi väljer två av de viktigaste funktionärerna på hela sektionen. Gör din plikt för vår framtid, läs!

Valiga hälsningar, Valberedningen