Lokal för Extra-SM den 18/10

Extra-SM kommer att hållas i vår sektionslokal META.

Vi kommer bjuda på mat och ha alkoholservering.