Ett Förfest-DM Innan Budget-SM

Onsdagen den 27:e september kommer Ett Förfest-DM innan Budget-SM att hållas i Sammanträdesrummet i Nymble klockan 10:00. På DM kommer styrelsen, bland annat, besvara alla motioner inför SM, bestämma om PC-beslut skall ratificeras, behandla ekonomiska acesser för MONEY, samt diskutera flera propositioner.

Alla sektionsmedlemmar är välkomna!

Kallelse, handlingar, kompletterande handlingar, och beslutsprotokoll finns här