Budget-SM

Måndagen den 9:e oktober kommer Budget-SM att hållas i D1 klockan 17:30. Reservtid är tisdagen den 10:e oktober. Motionstopp är den 25:e september. På SM kommer vi behandla det bordlaga ärendena av verksamhetsberättelse och bokslut för 2022 samt frågan om ansvarsfrihet för D-rektoratet 2022. Vi kommer även ha val till ett antal viktiga poster, bestämma budgeten för 2024, samt hantera motioner och propositioner.

Utöver detta kommer även andra läsningen hållas för stadgeändringarna gällande PM'ets återkomst samt proposition gällande avsättning av funktionärer.

Alla sektionsmedlemmar är välkomna!

Kallelse, handlingar, kompletterande handlingar, och beslutsprotokoll finner ni här