METAspexet söker manus(skrivare)

Hej sektionen!

För att få ett litet försprång på manusarbetet innan resten av spexet rekryteras letar vi nu efter kämpar som kan bära den tunga facklan av att skriva spexmanus. Ansökansformulär hittar ni på dsekt.se/spex.

Med deja vu, Direqtionen '24