Ett Frånvarande-DM

Den 24:e augusti kommer Ett Frånvarande-DM att hållas i Sektionsrummet i Nymble klockan 17:00. På DM kommer styrelsen bland annat behandla signering av kontrakt för D-Dagen och ratificera ett flertal PC-beslut. Alla sektionsmedlemmar är välkomna!

På begäran från D-Dagen har namnet på artisten i kontraktet med United Stage strukits över i syfte att ha en reveal senare. Om man ändå önskar få reda på vem artisten är kan man kontakta styrelsen.

Kallelse, handlingar, beslutsprotokoll, och diskussionsprotokoll går att hitta [här](https://drive.google.com/drive/folders/1ybipXoYF WvEVK1UiMeHhTbW981v1h3Sk)