Tömning av behåll- och gratisskåp och kylar

Den 4e juni (4/6) kommer vi städa ur behåll- och gratisskåpen, samt behåll- och gratiskylarna. I princip allt som är kvar i samtliga ytor kommer att slängas så att ingenting står kvar i META över sommaren. Tills dess ombeds alla att själva ta vara på sina saker, då man annars kommer man gå miste om dem. Från och med 4e juni till och med att META öppnar igen den 23e juli ombeds man att inte förvara något nytt i förvaringsutrymmena.