Valhandlingar Val-SM

Hej Sektionen!

Då var det visst dags att publicera valhandlingar, en sista gång som Blåval. De kommer två dagar sent då det tydligen är en festival i staden, som tar upp en del tid från vissa.

Se till att läsa dem innan SM, så att ni har tid att fundera på rimliga frågor att ställa kandidaterna, och hålla SM rullande smidigt.

https://dsekt.se/valhandlingar

Signing off, Blåval