Kårfullmäktige (KF) #6

Tjena alla kårmedlemmar!

Tisdagen den 16e maj hålls KF#6 i Nya Matsalen i Nymble kl 18.

Handlingarna går att läsa här

Alla medlemmar i THS är välkomna att komma och lyssna (om du är medlem i Data är du medlem i THS). Däremot är det bara vi valda ledamöter som får prata under mötet, så prata med oss om du har åsikter. Vi är för sista gången: Jakob Carlsson, Noah Hopkins, Pontus Söderlund, och David Puustinen; samt suppleanter Fabian Andréasson och Douglas Fischer. De nya ledamöterna vi valde tar sedan över efter sommaren.

På mötet kommer vi bland annat lägga budget för nästa år, ha diverse val till viktiga positioner, och åeta lite i styrdokumenten gällande bland annat Valberedningen och Osqledaren.

Det här är det sista ordinarie KF för läsåret, alla som sagt något annat har ljugit. (och det har aldrig hänt)