Revisionsberättelse till Val-SM för verksamhetsåret 2022

Ni finner revisionsberättelse för styrelsens arbete och ekonomiska förvaltning under verksamhetsåret 2022 här.