DM-innan-Val-SM

Den 4:e maj kommer DM-innan-Val-SM att hållas i Sektionsrummet i Nymble klockan 18:30. På DM kommer styrelsen, bland annat, att besvara alla motioner inför SM, behandla frågan om ekonomiska accesser till Mottagningen 2023 samt diskutera flera propositioner.

Alla sektionsmedlemmar är välkomna!

Länk till mappen med kallelsen (som har fel plats), handlingarna och protokoll: Här