Utvärdering av datorsalsrenoveringen i E- och D-husen

Alla datorsalar på plan 4 och 5 i E- och D-husen har renoverats under 2022. Nu vill KTH utvärdera hur resultatet blev för att kunna göra eventuella justeringar och lära sig till framtida renoveringar.

Om du har använt datorsalarna efter renoveringen är KTH mycket tacksamma om du kan bidra med dina synpunkter.

Enkäten är anonym och genomförs inom ramen för PriU-gruppen framtidens lärandemiljöer, schema och planering.

https://www.kth.se/form/datorsalssynpunkter