Ett Shmunguss-DM

Den 18:e april kommer DM att hållas i E36 klockan 17:30. På DM kommer styrelsen, bland annat, att försöka stänga flera gamla projekt, diskutera några fattade per capsulam-beslut samt diskutera fullmakter för D-Dagen 2023.

Alla sektionsmedlemmar är välkomna!

Kallelsen finns här

Handlingar finns här

Beslutsprotokoll finns här