Urnval för KF öppna

Hej sektionen! Nu är det dags att rösta fram vilka kandidater ni tycker ska representera sektionen i Kårfullmäktige.

Gå in på https://durn.datasektionen.se/ och rösta nu!

Med valiga hälsningar, Valberedningen