DM innan Revisions-SM

Den 20:e mars kommer DM att hållas i Sektionsrummet i Nymble klockan 17:30. På DM kommer styrelsen, bland annat, att hantera flera beslutsärenden, diskutera fattade per capsulam-beslut samt diskutera några motioner inför Revisions-SM.

Alla sektionsmedlemmar är välkomna!

Kallelsen finns här

Handlingarna finns här.

Beslutsprotokoll finns här