Sök till Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens Studentråd!

Nu har du chansen att få representera KTH i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens Studentråd. Rådet består av upp till 20 studenter från lärosäten i hela Sverige och Vice Ordförande är idag en student från KTH så vi vill givetvis ha en ny studentrepresentant från oss!

Information om uppdraget

IVA:s studentråds uppgift är att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. Akademien bedriver verksamhet inom bland annat utbildning, näringsliv, samhällsutveckling och klimatomställning, där Studentrådet aktivt bidrar med att tillföra ett viktigt student- och doktorandperspektiv bland ledamöterna som i övrigt är invalda i IVA på livstid.

Studentrådet anordnar även egen verksamhet inom ramen för IVA och driver projekt som handlar om bland annat klimatfrågor, digitalisering och mångfald. Ledamöterna i rådet kommer från universitet spridda över hela Sverige, och utgör en länk mellan IVA och lärosätena. KTH brukar betala för boende och resor till de sammanträden Studentrådet har runt om i landet.

Deltagande i Studentrådet sker under två år och förutsätter därför att du har åtminstone två år kvar av din studietid. Du kommer officiellt tillträda från och med hösten 2023. På rådets hemsida kan du läsa mer om uppdraget och vad som är meriterande vid ansökan: https://www.iva.se/om-iva/studentradet/.

Ansökningsprocessen

Du söker till uppdraget senast den 13 mars genom att mejla [email protected] med CV och en introduktion av dig och varför du är intresserad av uppdraget. Senare i processen kommer du ombedjas att ge mer information. Vi på THS får ditt mejl, ser över de sökande och lämnar vidare ansökningar till rektor Anders Söderholm. Han beslutar om vilka KTH nominerar och ger det beslutet till sittande Studentråd som slutligen väljer in nya medlemmar.