Nominering till Hedersdeltat och THS Kamratstipendium

Hej Sektionen!

Hedersdeltat är Sektionens finaste förtjänsttecken och delas ut till de som gjort mycket bra för Sektionen. Nominering sker på dsekt.se/hedersdelta. Mottagarna kommer att presenteras på Revisions-SM och hedersdeltat kommer att delas ut på Vårbalen. Tidigare års mottagare och motiveringar finns på datasektionen.se/sektionen/hedersdelta..

Det är även dags att nominera de som har varit speciellt hjälpsam eller en snäll vänner till THS Kamratstipendium. THS Kamratstipendium delas ut till goda kamrater vid var och en av kårens sektioner. Nomineringarna sker på dsekt.se/kamrat och kommer att fastslås på Revisions-SM och sedan skickas till THS.

Sista dagen att nominera för hedersdeltat 2023 och THS Kamratstipendium är den 19:e mars.