Extra-SM

Den 9:e februari kommer Extra-SM att hållas i D1 klockan 17:30 på Campus Valhallavägen. Reservtiden är måndag den 13:e februari.

De motioner som kommer behandlas angår att se över akustiken i META, HLR-utbildning för funktionärer samt sektionsaktiva, valprocess för Kårfullmäktigeledamöter samt Budget för DKM:s nya event Blums. Utöver detta kommer även en proposition för revidering av budgeten att behandlas.

På Extra-SM kommer det även att hållas val för de vakanta styrelseposterna, Programansvarig student, Revisor, Studerandeskyddsombud, Talman och Quapellmästare.

Slutligen kommer andra läsningen av motionen “En ny Era för Kårfullmäktige” att behandlas.

Alla sektionsmedlemmar är välkomna!

Den fullständiga kallelsen hittar ni här

Handlingarna finns här.

Anmälan till mat