Formulär angående EECS Kansliets tillgänglighet och informationsflöde

Hej Sektionen!

Utbildningskansliet på EECS-skolan har gett oss i Styrelsen i uppdrag att ta reda på hur sektionen känner kring Kansliets tillgänglighet samt informationsflödet känns inför nästa möte.

Det innehåller frågor om bland annat tidsbokning kontra drop-in, om ni vill ha digitala alternativ till fysiska möten samt om programwebben fungerar bra.

Det skulle uppskattas om du skulle kunna ta en minut och svara på detta formulär: dsekt.se/kansli-formular

D-rektoratet genom, Abhinav Sasikumar Ledamot för Utbildningsfrågor