Ett Sök-styrelsen-DM

Den 30:e januari kommer DM att hållas i Sektionsrummet i Nymble klockan 17:30. På DM kommer styrelsen, bland annat, att stänga ett antal projekt, diskutera fattade per capsulam-beslut samt diskutera några motioner inför Extra-SM.

Alla sektionsmedlemmar är välkomna!

Kallelsen finns här.

Handlingarna finns här.

Kompletterande handlingar finns här