Fyllnadsval Extra-SM

God fortsättning, sektionen!

Efter en spektakulär mängd acceptanser förra SM har vi ändå några poster som inte lyckades bli fyllda. Då det är Extra-SM på horisonten fann Valberedningen det lämpligt att öppna nominering till följande poster:

  • Ledamot för studiemiljö och likabehandling
  • Programansvarig Student
  • Revisor
  • Talman
  • Quapellmästare (projektledare för Bevarandet av Metaspexets Musik)
  • Vice Kassör
  • Sekreterare
  • Studerandeskyddsombud

Nominera någon du känner, någon du sitter bredvid, eller kanske mittemot på https://val.datasektionen.se/ nu!!!

Med valiga hälsningar, Valberedningens ordförande