Kårfullmäktige #3

Tjenixen!

Torsdagen den 1:a december är det dags för KF igen. Alla medlemmar i THS har närvarorätt men bara valda ledamöter får rösta och prata. Men är du intresserad att komma och lyssna så är du välkommen! Mötet kommer börja kl 18 och hålls i Nya Matsalen i Nymble (stora salen vid kårbokhandeln).

KF är THS högst beslutande organ, och skulle kunna beskrivas som ungefär EU för sektionerna. Alla sektioner skickar ett bestämt antal ledamöter som röstar om saker som rör hela THS, både THS centralt och sektionerna.

Utöver några generella infopunkter kommer vi också diskutera:

  • Mandatfördelningen i KF inför nästa mandatperiod (efter sommaren).
  • En mycket viktig motion om återinförande av KF-gryta.
  • Ifall literally någon vill bli valberedare på THS (du kan kandidera!).

Har ni några frågor eller kommentarer får ni gärna prata med oss ledamöter. Valda ledamöter för Data är Jakob Carlsson, Pontus Söderlund, Noah Hopkins, och David Puustinen; samt suppleanter Douglas Fischer och Fabian Andréasson.