Kandidatutfrågning

Hej Sektionen!

På måndag nu nästa vecka öppnar urnval för Sektionsordförande, Vice Sektionsordförande och Kassör, men vilka är de här personerna egentligen? Det kan ni få reda på... tisdag (förlåt).

Tisdag 22/11 nu nästa vecka kl 17:15 i B23 håller vi i Valberedningen kandidatutfrågning, där ni kan komma och ställa frågor för att lära känna kandidaterna, och bygga en bild på var de vill ta sektionen.

Med valiga hälsningar, Valberedningen