Ett Kulturhistoriskt DM innan Glögg-SM

Den 16:e november kommer Ett Kulturhistoriskt DM innan Glögg-SM att hållas i E34 klockan 17:30. På DM kommer styrelsen att besvara alla inkomna motioner inför SM samt besluta om vilka propositioner de ska lägga. Utöver det kommer det bland annat beslutas om ekonomiska accesser och fullmakter, samt stängningen av ett antal projekt.

Alla sektionsmedlemmar är välkomna!

Kallelsen går att hitta här.

Handlingarna finnes här.

Kompleterande handlingar finnes här.

Beslutsprotokollet finnes här.