Välkommen på KF!

På torsdag 3e november är det dags för terminens andra Kårfullmäktigemöte, också känt som KF. KF är THS högst beslutande organ och kan jämföras lite med ett EU för sektionerna. Alla THS medlemmar har närvarorätt men bara valda ledamöter har yttranderätt. Ni är alla alltså välkomna att komma och kolla om ni är intresserade. Det kommer ske i nya Matsalen i Nymble från kl 18 tills sent.

På mötet ska vi göra sådana roliga saker som bl.a.

  • besluta om styrelsen får ansvarsfrihet
  • revidera THS budget
  • veva om beslutsprotokoll

Vi ledamöter ska ju representera sektionen, så har ni några åsikter på handlingarna får ni gärna prata med oss. Valda ledamöter för Data är Jakob Carlsson, Pontus Söderlund, Noah Hopkins, och David Puustinen; samt suppleanter Douglas Fischer och Fabian Andréasson.

Kallelsen hittas här

Föredragningslista finns här

och bilagorna hittas här