Ett Batasco DM

Den 1:a November kommer Ett Batasco DM att hållas i Sektionsrummet i Nymble klockan 17:30. På DM kommer styrelsen, bland annat, att besluta om att ratificera ett PC-beslut, om att stänga respektive starta ett antal projekt, om att skriva på ett kontrakt, samt även om några gästmedlemskap.

Alla sektionsmedlemmar är välkomna!

Den fullständiga kallelsen hittar ni här.

Handlingar går att finna här.

Beslutsprotokoll går att finna här.