Budget SM - Ändringsyrkande till Budgetproposition 2023

Det har inkommit ett ändringsyrkande till Propositionen angående Budget 2023 som ska behandlas på Budget-SM den 10:e oktober som ersätter den föreslagna budgeten.

Ändringsyrkandet hittar ni på följande länk: https://yoggi.datasektionen.se/andringsyrkande_budgetproposition_2023

Då detta är en av de större punkterna som ska behandlas på SM, som påverkar alla delar av sektionen, publicerar vi ändringsyrkandet i förväg, så att alla har gott om tid att ta ställning till det och formulera eventuella ytterligare ändringsyrkanden.

Handlingarna går att hitta på följande länk: https://yoggi.datasektionen.se/handlingar/budget_sm_2022.

Det kompletta nyhetsutlägget med kallelse och alla relevanta dokument för Budget-SM finns här: https://datasektionen.se/nyheter/10779