Ett-Kaffe-DM-innan-Budget-SM

Hej Sektionen!

Den 27:e september kommer Ett-Kaffe-DM-innan-Budget-SM att hållas i Sektionsrummet i Nymble klockan 17:30. På DM kommer styrelsen bland annat att besvara alla motioner som kommit in samt diskutera alla propositioner inför SM.

Den fullständiga kallelsen hittas här.

Handlingar finnes här.

Kompletterande handlingar finnes här.

Beslutsprotokoll finns här.