Fyllnadsrekryteringen av chefsgruppen för METAspexet stänger

Hej! Måndag den 26:e September 23:59 stänger fyllnadsrekryteringen för rollerna Sminqchef, Körchef och Arrchef för METAspexet 2023. Vill du söka en av dessa roller? Surfa in på https://haj.metaspexet.se/sok, välj den cheflösa grupp du är intresserad i och på frågan "Skulle du vilja ta på dig en chefsroll/mer ansvarig roll för gruppen?" som dyker upp svara "Ja" eller ekvivalent så kommer vi kontakta dig strax efter att fyllnadsrekryteringen stänger.

OBS: METAspexets ordinära rekrytering kommer att vara fortsatt öppen, det är endast fyllnadsrekryteringen för chefsposter som kommer stänga den 26:e.