Budget-SM

Hej sektionen!

Den 10:e oktober kommer Budget-SM att hållas i D1 klockan 17:30. Reservtid är den 11:e oktober kl. 17:30 på Campus Valhallavägen. Motionsstopp är den 26:e september.

På SM så kommer alla inskickade motioner, och ett antal propositioner att behandlas. Utöver detta så kommer fyllnadsval att hållas för ett antal poster.

Alla sektionsmedlemmar är välkomna!

Matanmälan görs på den här länken: dsekt.se/budgetsm-mat

Nomineringar för val kan ni göra på val.datasektionen.se.

Kallesen går att hitta här.

Handlingarna finnes här.

Ett ändringsyrkande på Proposition angående Budget går att hitta här.

Beslutsprotokoll går att hitta här.