Stängning av META för D-Dagen - 13/10

Hej sektionen! Torsdag den 13e oktober så kommer META vara stängt då D-Dagen, Datasektionens arbetsmarknadsdag, kommer använda lokalen.

Lokalen kan fortfarande komma att vara tillgänglig som studieyta, men ska man använda den får man vara beredd på en del ljud samt att man kan bli ombedd att flytta på sig.