Ett-Heidrundrande-DM

Den 20:e September kommer Ett-Heidrundrande-DM att hållas i Sektionsrummet i Nymble klockan 17:30. På DM:et kommer styrelsen, bland annat, se över ett per capsulam-beslut, ett avtal samt besluta om några ekonomiska accesser.

Fullständig kallelse går att finna här.

Handlingar kan man hitta här.

Kompletterande handlingar finns här.

Beslutsprotokoll går att hitta här.

Diskussionprotokoll går att finna här.