Ett Ost-DM

Den 5:e September kommer ett Ost-DM att hållas i Sektionsrummet i Nymble klockan 17:30. På DM kommer styrelsen, bland annat, ta ställning till några PC-beslut och kontrakt.

Alla sektionsmedlemmar är välkomna!

Kallese finnes här.

Handlingar hittas här.

Kompletterande handlingar hittas här.

Beslutsprotokoll går att hitta här.

Diskussionprotokoll finns här.