Valhandlingar inför Extra-SM

Här finns valhandlingarna att läsa igenom inför valen i Extra-SM.
valhandlingarna