Extra-SM

Den 25:e Maj kommer ett Extra-SM att hållas i B3 klockan 17:30. På SM kommer motioner angående budgetar för dÅre 2023, Studs 2023 och Vårbalen 2023 att behandlas, samt den bordlagda motionen om Studiospex. Även en proposition angående Extern Bokföring kommer behandlas.

Utöver detta kommer fyllnadsval hållas för posterna Ledamot för studiesociala frågor, Ledamot för utbildningsfrågor, Studienämndens ordförande, Tomtemor/-far, Valberedningens ordförande, Konglig Lokalchef, Projektledare för Studs, samt Sångansvarig

Slutligen så kommer andra läsningen för propositionerna "The Doomsday of the Läsdag", "Kallelse till Kansliet" samt "Framflyttande av kallelsedeadline" att behandlas. Alla sektionsmedlemmar är välkomna!

Kallelse går att finna här.

Handlingar finnes här.

Beslutsprotokoll finnes här.

Diskussionsprotokoll finnes här.