Valhandlingsstatus

Hej sektionen!

En kandidat har bett om att valhandlingarna till Val-SM endast ska hållas för sektionens medlemmar. Därför kan dessa inte postas digitalt utan kommer först vara tillgängliga på plats på SM.

Valiga hälsningar, Valberedningen (Kom på SM!)