Revisionsberättelse 2021

Ni finner revisionsberättelse för styrelsens arbete och ekonomiska förvaltning under verksamhetsåret 2021 här: static.datasektionen.se/revisionsberattelser/revisionsberattelse2021.pdf