DM-innan-Val-SM

Hej Sektionen!

Den 28:e April kommer ett DM innan Val-SM att hållas i Sektionsrummet i Nymble klockan 17:30. På DM kommer styrelsen, bland annat, att besvara alla motioner inför SM samt diskutera de propositioner som ska läggas.

Alla sektionsmedlemmar är välkomna!

Kallelse hittar ni här.

Handlingar kan ni hitta här.

Kompletterande handlingar hittar ni här.

Beslutsprotokoll finns här.