Nominering till fyllnadsval

Hej sektionen! Nomineringarna till de poster som inte fylldes senaste valet, och Desctop, är nu öppna här!

Märk också att idag är sista dagen för nomineringar till ordinarie val, så nominera folk nuuuuu!