Val-SM 2022

På tisdag den 10:e Maj kommer Val-SM att hållas i V1 klockan 17:30. Reservtid är den 12:e Maj klockan 17:30 i V1. Motionsstopp är den 26:e April.

På SM kommer alla inskickade motioner, ett antal propositioner, andra läsningen på en proposition angående krav för beslutsmässighet på SM, samt den bordlagda revisionsfrågan att behandlas. Det kommer dessutom hållas val för ungefär hälften av sektionens poster.

Alla sektionsmedlemmar är välkomna!

Kallelse hittar ni här.

Handlingar finns här.

Beslutsprotokoll finns här.