META bokat på måndag

Hej sektionen! Vi vill bara uppmärksamma er på att META är bokat för METAspexets rep hela måndagen på annandag påsk, och att det därför inte kommer gå att plugga där över dagen. Vi tipsar om studieplatser i Nymble eller E- och D-husen istället!